Bekende Utrechtse katholieken

 

Vanaf de komst van Willibrord in 695 heeft de katholieke gemeenschap in Utrecht een belangrijke rol gespeeld en zijn katholieken  betekenisvol geweest voor de de stad en v oor de samenleving. Een paar portretten: 

Willibrord Willibrord (658-739) was de eerste bisschop die zich in Utrecht vestigde. In Engeland werd hij monnik, waarna hij naar het gebied van de Friezen werd gezonden als missionaris. Hij was niet de  eerste missionaris in dit gebied dat zich uitstrekte van wat nu de provincie Friesland is tot Luxemburg. Hij was wel de eerste die zijn werk goed organiseerde en zo de basis legde voor de organisatie van de kerk in de Nederlanden. Zijn graf in het Luxemburgse Echternach is een bedevaartsoord.

  Zegel%20van%20Godebald%202

 

Godebald (bisschop van Utrecht van 1114 -1127) was degene die het plan realiseerde om de moerassige gebieden aan de oevers van de Rijn droog te leggen en in gebruik te nemen. Daarmee heeft hij flink bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad en de omgeving. Op het landgoed Oostbroek is een gedenkplaat aangebracht voor dit aspect van zijn werk.

 

 

 Adrianus1

Paus Adrianus VI, Adriaan Floriszoon Boeyens (1459 – 1523). Hij was de eerste en enige paus van Nederlandse afkomst. Hij werd in Utrecht geboren. Hij studeerde theologie in Leuven en werd een van de leermeesters van de zevenjarige prins Karel, de latere Karel V. Hij werd paus na een tumultueus conclaaf waar in 10 stemrondes niet tot een pauskeuze kon worden besloten. In de elfde ronde werd als compromiskandidaat naar voren geschoven en gekozen, al was hij niet zelf aanwezig. Hij maakte zich als een sobere paus niet geliefd bij de Romeinse kerkelijke hofhouding. Na ruim anderhalf jaar werd hij in 1523 ziek en stierf.

 

 

 Kardinaal%20de%20jong

Kardinaal de Jong ( 1885 – 1955). Hij werd bisschop van Utrecht in 1936 en hij werd de vertolker van het verzet van de katholieken tegen de Duitse overheersing. Hij verbood katholieke media advertenties van de NSB op te nemen en in februari 1943 werd een door hem ondertekende brief voorgelezen in alle katholieke kerken met een scherpe veroordeling van de misdaden van de Duitsers, enkele maanden later gevolgd door een brief met een scherpe veroordeling van het wegvoeren en tewerk stellen van Nederlanders in Duitsland. Na de oorlog werd hij de eerste Nederlandse kardinaal na het herstel van de katholieke hiërarchie in 1853. Hij kampte de laatste jaren met een slechte gezondheid, trok zich terug uit de leiding van het bisdom en stierf in 1955.

 

 

Edelsmederij%20Brom 

 

Edelsmederij Brom (1856- 1961) in Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de religieuze kunst van 1853. Zoals architect Cuypers leidend was in de bouw van kerken, zo was edelsmederij Brom leidend in het maken van kunstvoorwerpen (kerken, monstransen, beelden). Hun producten waren overal in het land en in het buitenland te vinden. In de eerste helft van de twintigste eeuw waren in het atelier vijftig mensen aan het werk.

 

 

 

Erik Borgman overErik Borgman (1957) kan beschouwd worden als de meest vooraanstaande katholiek theoloog van Nederland en doceert aan de Universiteit van Tilburg. Hij is leerling van Edward Schillebeeckx en in diezelfde geest is Borgman een vernieuwend theoloog. Hij houdt zich nadrukkelijk bezig met de betekenis van christendom en geloof in het publieke domein. Hij werd in 2008 door Vrij Nederland als een van de meest vernieuwende denkers in Nederland gezien en door de lezers van Dagblad Trouw in 2012 gekozen tot theoloog van het jaar.

 

Sint maarten kunst ftSint Martinus (316 – 397) bisschop van Tours en stadspatroon van Utrecht. Bekend is zijn verhaal dat hij een bedelaar bij de stadspoort trof en de helft van zijn mantel afsneed en aan de bedelaar gaf. Hij was Romeins soldaat en van alles wat hij bezat was de helft van de Romeinse Rijk: hij gaf dus alles wat van hem was, waar hij over kon beschikken. Martinus werd door de bevolking van Tours tot hun bisschop gekozen, ook al vond hij dat hij daar helemaal niet geschikt voor was. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de verbreiding van het christendom in Gallië en stichtte een aantal kloosters. Zij feestdag (11 november) wordt nog steeds herdacht met St Maarten optochten van kinderen. Ook Utrecht organiseert rond deze datum activiteiten om zijn stadspatroon te gedenken.