Reacties op de stadssynode

Reacties van parochianen van de Ludgerus op de Stadssynode:

OttoVervaart

Otto Vervaart:
“Ik vind de stadssynode030.nl een heel goed initiatief. Alle Utrechters kunnen hun zegje doen. De kerk is niet alleen voor, maar ook van de mensen. Iets waar je samen gestalte aan geeft. En de vragenlijst op internet helpt daar bij. Ik heb de lijst meteen ingevuld. De site werd met Pinksteren gelanceerd, een betere datum kan niet! Mooi dat Utrecht hiermee een primeur heeft. Het is letterlijk en figuurlijk een voorbeeldig initiatief.
Wat ik mee zou willen geven, is dat een geloofsgemeenschap meer is dan alleen gebouwen. Hopelijk  biedt de synode een draagvlak voor de nodige veranderingen. Veel vanzelfsprekendheden zijn niet vanzelfsprekend. We moeten daar goed over nadenken.”Tinus Coppens:
“Ik ken de site stadssynode030.nl nog niet. Een goed initiatief dat moet gaan leven! Het is prijzenswaardig dat er op deze manier verbondenheid in stand wordt gehouden. Hopelijk levert het denken over onze toekomst ook een bijdrage aan bewustwording van onze geloofsbeleving. Vanochtend ging de overweging over de vraag: wie is Jezus voor jou? Die bewustwording is belangrijk. En ik vind het heel belangrijk dat de katholieke kerk in Utrecht een rol vervult in het sociale vangnet. Daar is de kerk ook voor in de stad.
De vragenlijst ga ik snel invullen!”

Marjonrennings
Marjon Rennings:
“Ik vind de stadssynode een heel goed idee. We moeten met z’n allen nadenken over hoe we verder moeten. Als we niet uitkijken, is er straks niets meer over van de kerk. Wij maken in de Dominicuskerk (kerk in Oog in Al, maakt deel uit van de Ludgerusparochie FN) ook toekomst-plannen. Hoe kunnen we aanwezig zijn?
Ik vind dat de kerk een belangrijke rol heeft om eenzaamheid tegen te gaan. Het is een groot probleem in onze samenleving. Niet alleen ouderen, ook jongere alleenstaanden kunnen er mee kampen. Een kerk is een plek waar we elkaar ontmoeten en heeft daarmee dus een belangrijke functie in het tegengaan van eenzaamheid.”

LiesbethdeMoor
Liesbeth de Moor:
“De rol van de kerk moet niet alleen sociaal zijn. Dan is het inwisselbaar met een buurthuis. Ik vind het belangrijk dat onze christelijke wortels zichtbaar zijn, dat we weten waar we vandaan komen. Dat onze kernwaarde ‘heb uw naasten lief’ een plek heeft en dat onze spiritualiteit aanwezig is in de stad. Er moeten plekken zijn van bezinning en vieren. De katholieke kerk moet veel zichtbaarder zijn in onze stad. Ik hoop dat er goed gekeken wordt naar de uitkomst van de stadssynode en dat er wat mee gebeurd.”

IMG 3850


Nol van Beek:
“Het is heel goed dat Utrechters zich nu kunnen uitspreken via de stadssynode. Ik ben benieuwd hoeveel inspraak er mogelijk is. Dit hadden we eigenlijk al jaren eerder moeten doen. Mijn belangrijkste punt is: hoe zorgen we er voor dat mensen over de grenzen van hun voormalige parochies kijken. We moeten het idee dat iedere buurt een eigen kerk heeft, loslaten. En naar de toekomst kijken. Met de stadssynode zetten we een belangrijke stap. We moeten nadenken hoe we het samen in onze stad gaan doen.