Reactie Pastoor Huitink

Pastoor Ton Huitink nam het slotdocument op 20 december in ontvangst, en reageerde:


Beste aanwezigen,
Een jaar lang hebben synodeleden, telkens in wisselende samenstelling in een zestal synodezittingen met elkaar nagedacht en gesproken over de kernvraag: Hoe kunnen we voor de lange termijn de katholieke presentie in Utrecht realiseren. Naast de synodezittingen zijn er diverse gesprekken met geestelijk verzorgers van ziekenhuizen, zorginstellingen en justitie, religieuzen en de KSU. Het is kleine pelgrimage geweest.

De synodeleden hebben zich er niet met een jantje van leiden afgemaakt. Het resultaat dat vandaag is aangeboden is het resultaat van een zoektocht met het vertrouwen dat Gods Geest de vergaderingen en activiteiten heeft geleid op onzichtbare maar voelbare wijze. Op die Geest hebben we ook vertrouwd vanaf het begin.

Ieder van de synodeleden wil ik hartelijk danken voor hun tijd en inbreng. Niet alles zittingen verliepen gemakkelijk. Het is ook een zoektocht geweest procesmatig maar ook inhoudelijk. De samenstelling van de synodeleden is breed qua leeftijd maar ook qua kerkbeelden en geloofsopvatting. In het eindresultaat van de synode zie ik echter een eenduidige lijn met als grondtoon: de navolging van Christus.

Onze stad Utrecht zal een grotere groei doormaken dan verwacht. Volgens de onlangs gepubliceerde bevolkinsprognose zullen in 2028 in Utrecht 400.00 mensen wonen. De grootste groei wordt verwacht in de komende vijf jaar met 32.000 nieuwe bewoners.

Voor ons als katholieke kerk betekent dit: werk aan de winkel. Op welke manier verwelkomen wij deze nieuwe bewoners? Hoe gaan we hen laten weten dat we er zijn en wat wij te bieden hebben?

De navolging van Christus mag  en moet concreet gestalte krijgen in wat wij als katholieke gelovigen hebben te bieden. In een artikel dat afgelopen zaterdag in het NRC stond wordt door  journaliste, econoom en filosofe Francisca Wals geschreven dat saamhorigheid in de kerk jonge mensen aanspreekt. Dat is ook een van de uitkomsten van de consultatie van afgelopen zomer.

Dat is ook wat huidige parochianen belangrijk vinden. Bij elkaar komen voor ontmoeting. Om elkaar te bemoedigen en, niet onbelangrijk, het geloof te vieren. Niet op grond van strikte kerkelijke regelgeving, maar op grond van een aantal waarden die kunnen worden gevierd en gevonden in de heilige Schrift.


Waarden die worden beleefd, geleefd en voorgeleefd door mensen zoals paus Franciscus, moeder Teresa, de Jezuieten pater Frans van der Lugt die in Homs werd vermoord.

Zij zijn degenen die laten zien dat het ook in deze tijd mogelijk dat de navolging van Christus geen oud verhaal is en gewoon gedaan kan worden.

De katholieke geloofsgemeenschappen staan voor de opdracht om voor vandaag en morgen met vertrouwen in de voetstappen van deze mensen te treden voor wie het mogelijk is gebleken om Christus boodschap van vrede en gerechtigheid te realiseren in en met hun leven.

We zullen als katholieken meer naar buiten moeten treden. Ons niet opsluiten in onze kerken maar deuren van gebouwen maar eerst en vooral onze harten werkelijk openen naar stad en wereld.

Ons niet beperken tot binnenkerkelijke praat over kerkleiding, kerkstructuren of kerkelijke regelgeving maar ons richten op stad en wereld. Onze energie, kennis en kunde inzetten voor dat wat werkelijk gedaan moet worden.

We moeten aanwezig zijn waar mensen zijn. Op straten en pleinen zichtbaar en hoorbaar zijn. In beweging komen als ware wij op pelgrimage. Onderweg zijn met ogen en oren wijd geopend om iedere ontmoeting een betekenisvolle ontmoeting te laten zijn.

Paden recht maken, zoals we in deze tijd van Advent worden opgeroepen, de weg van de Heer bereiden. Dat is meer dan een mooi literair of spiritueel beeld, dat is in de benen komen en de handen uit de mouwen steken. Het is een boodschap voor alle mensen van goede wil.

Het pastoraal team zal nu aan het werk gaan om met het slotdocument en de resultaten van de stuurgroep die de samenvoeging van drie parochies voorbereid, aan het werk gaan. Het nieuwe pastorale beleid voor de komende jaren zal worden ontwikkeld. We zullen daarbij voortdurend betrokkenheid vragen van velen. De geloofsgemeenschap is geen persoonlijk bezit van een pastoor, bisschop of paus. De Utrechtse katholieke geloofsgemeenschap die divers is van samenstelling en dus ruimte biedt aan velen, zal haar eigen kracht, kennis en kunde moeten aanwenden om de katholieke presentie in de stad Utrecht voor de toekomst te borgen.

Met de hulp van Gods Geest zullen we daarin slagen.

20 december 2017
pastoor Ton Huitink