Wat is en wil de stadssynode?

Pastoor Ton Huitink is de initiatiefnemer voor deze bijzondere synode. Sinds vorig jaar is hij geinstalleerd als pastoor van de drie parochies van de stad: de St Ludgerus, de St Martinus en de Salvatorparochie. De komende tijd sluiten een aantal kerken hun deuren. Reden is de terugloop van het aantal kerkbezoekers en de vergrijzing. Aan een jarenlange vanzelfsprekendheid van katholieke kerken in iedere wijk en buurt komt een einde. Dat betekent dat de katholieke geloofsgemeenschap op een andere manier aanwezig wil zijn. De katholieke kerk is nog steeds van betekenis voor de stad en de samenleving. Daar zijn wij van overtuigd. Het geloof in Jezus Christus bezielt en inspireert. Ook, misschien wel juist, in deze tijd. Wij zouden graag van zoveel mogelijk Utrechters horen hoe zij de rol van de katholieke gemeenschap zien.

Ons geloof is op verschillende manieren aanwezig in de stad. Het beperkt zich niet tot het kerkse. Het laat zich niet vangen in een gebouw in een uurtje op zondag. Het is niet voor niets dat er in het verleden katholieke vakbonden, sportverenigingen, dansclubs, ziekenhuizen en ontwikkelingsorganisaties zijn opgericht. En nog steeds zijn er bijvoorbeeld katholieke scholen in onze stad.

De katholieke gemeenschap wil betekenisvol zijn in de stad. Hulp bieden aan mensen in de marge van de samenleving omdat zij als migrant of ongedocumenteerde moeilijk een plaats vinden. De gemeenschap wil solidair zijn met mensen die niet mee kunnen in de snelle globariserende en digitaliserende samenleving. Paus Franciscus roept ons daartoe op. En de katholieke geloofsgemeenschap wil een rustpunt en plaats van bezinning zijn voor wie zich opgejaagd voelt.

De gemeenschap wil verder reiken dan de muren van de kerkgebouwen. De katholieke kerk heeft niet het definitieve antwoord, maar ze heeft in 2000 jaar oorlog en vrede, crisis en voorspoed, angst en vertrouwen een schat aan ervaring verzameld. En die ervaring kan helpen ons op het spoor te zetten van antwoorden die in de wereld van vandaag en morgen zinvol zijn.

Wil je meer lezen over het hoe en waarom van de synode. Klik dan hier voor het startdocument

Wil je meer weten over het proces, klik dan hier.

Wil je weten wie de leden zijn. Klik dan hier.